М-ПРЕС ООД

Сертифицирана по:
ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007

Контакт с М-ПРЕС
Координати за връзка с М-ПРЕС

Контакти


„М-ПРЕС” ООД - Печатница

5400, гр. Севлиево

ул.”Табашка” № 17;

тел.: 0675/3 30 90;

факс: 0675/3 30 90;

e-mail: Sales@M-press.info

“Книжарница М-ПРЕС” ООД

5400, гр. Севлиево

ул.”Стара планина” № 71;

тел.: 0675/3 25 26;

e-mail: M-press@M-press.info

М-ПРЕС ООД - Печатница

Вижте Печатница М-ПРЕС ООД - Севлиево на по-голяма карта
Книжарница М-ПРЕС ООД

Вижте Книжарница М-ПРЕС ООД на по-голяма карта